Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi tájékoztató egy áttekintést nyújt az Ön számára arra vonatkozóan, hogy a FatCat Trans Kft miként biztosítja az Ön adatainak védelmét, mely adatokat, milyen célból és milyen jogi alapra hivatkozva rögzítünk.

 

Az Ön adatait a FatCat Trans Kft kezeli.

Elérhetőségeink:

Székhely: 1142 Budapest Komáromi út 29.

E-mail: miau @ fatcattrans.hu

Honlap: www.fatcattrans.hu

 

Amennyiben az adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, úgy forduljon bizalommal a FatCat Trans Kft adatkezelőjéhez:

Név: Balog András 

Levélcím: 1142 Budapest Komáromi út 29.

E-mail: balog.andras @ fatcattrans.hu

 

Adatkezelés jogalapja:

A FatCat Trans Kft adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

A FatCat Trans Kft az Ön adatait az Ön beleegyezésével és hozzájárulása mellett kezeli azzal, hogy az adatok felhasználásával kapcsolatos beleegyezését bármikor visszavonhatja.

 

Személyes adatok köre:

Az Ön által megadott személyre vonatkozó adatok közé tartozik, többek között:

az Ön neve,

az Ön címe (irányítószám, település, cím és címkiegészítés),

az Ön e-mail címe,

az Ön telefonszáma és/vagy mobiltelefon-száma,

az Ön fizetési információi (számlázási és fizetési adatok),

általunk az Ön rendelkezésére bocsátott termék neve,

általunk az Ön rendelkezésére bocsátott szolgáltatás azonosító száma.

 

Személyes adatok felhasználása:

Ha Ön a személyére vonatkozó adatait a rendelkezésünkre bocsájtja, úgy ezeket kérdésének (kérdéseinek) megválaszolására, árajánlat készítésére, a megrendelésének feldolgozására szaktanácsadásához szükséges lebonyolításra, adminisztrációra, az Önnel történő szerződéskötésre és annak teljesítésére, az általunk kínált szolgáltatások fejlesztésére és teljesítésére, valamint az Önnel való kapcsolattartásra használjuk fel.

 

Személyes adatok megosztása:

Az Ön adatait kizárólag a FatCat Trans Kft őrzi és kezeli.

A FatCat Trans Kft nem továbbít adatot harmadik országokba és nemzetközi szervezetek részére.

A FatCat Trans Kft az alábbi kivételekkel nem továbbít személyes adatot harmadik fél részére.

A FatCat Trans Kft az Ön adatait kizárólag abban az esetben és szükséges mértékben osztja meg a partnereivel (beszállítóival és alvállalkozóival), amennyiben azok a szerződések, illetve a szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben a FatCat Trans Kft a szerződések, illetve a szolgáltatások teljesítéséhez harmadik személyt vesz igénybe, úgy annak személyéről és elérhetőségéről Önt a szerződésben külön is tájékoztatjuk.

 

Automatizált döntéshozatal:

A FatCat Trans Kft nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt az Ön által megadott személyes adatok alapján. A FatCat Trans Kft az Ön által megadott személyes adatokat az Ön személyes jellemzőinek értékelésére, az Önnel kapcsolatos előrejelzések készítésére, következtetések levonására nem használják fel, profilalkotást nem végez.

 

Adatkezelés időtartama:

A FatCat Trans Kft a személyes adatait mindaddig tárolja és kezeli, amíg azok törlésére nem kerülnek.

 

Személyes adatok törlése:

Az Ön tárolt személyes adatai akkor kerülnek törlésre,

ha Ön visszavonja a tárolással kapcsolatos beleegyezését, vagy

ha az adatok a tárolással összefüggő cél eléréséhez már nem szükségesek, vagy

ha tárolásuk egyéb jogi okok miatt nem engedélyezett.

Az Ön adatai törlésre kerülnek, amennyiben Ön felé nincs szükséges bizonyítási-, elszámolási- és/vagy könyveléstechnikai folyamat érvényben, vagy az adatok kifejezetten erre korlátozva kerülnek tárolásra.

Kérjük, hogy a törléssel kapcsolatos igényét az x e-mail címen jelezze a FatCat Trans Kft adatkezelőjének.

 

Adatkezelés és felhasználás a weboldal használata esetén (Ez a pont opcionális):

Szerverünk automatikusan log-fájl információkat gyűjt és tárol a szerverén, amelyeket az Ön böngészője bocsájt a rendelkezésünkre.

Ezek az alábbiak:

  • A böngészője típusa/változata
  • Az Ön által használat operációs rendszer
  • Hivatkozási URL (az előzőleg meglátogatott oldal)
  • A számítástechnikai eszközének IP címe
  • A szerverünk felkeresésének pontos időpontja

Ezek az adatok a FatCat Trans Kft számára nem kapcsolhatók össze meghatározott személyekkel. Ezen adatok nem kerülnek összerendelésre más adatforrásokkal. Ezekkel az adatokkal a FatCat Trans Kft statisztikai méréseket végez, amelyek feltárják a weboldal látogatók számát, a látogatások sorrendjét és az ún. hozzáférési pontokat. Ezeket az adatokat FatCat Trans Kft a weboldal fejlesztésére használja fel.

 

Adatkezeléssel összefüggő jogorvoslathoz való jog:

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kérdésed adódott? Keress minket bátran!